Showing 2 Result(s)

Duvarlar Arasında

SANATA HİZMET İNSANA HİZMETTİR SAKÜDER olarak Türk Kültür ve Sanatına hizmette bulunarak. “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.” diyen Atamız yine bir sözünde, “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık …